Skejten

Skejten ligger på det sydøstlige Lolland mellem landsbyerne Nagelsti og Kettinge i tilknytning til herregården Fuglsang. Det er et naturreservat af national betydning. Kunstnere har gennem mere end 100 år holdt til på stedet og Folketingets store forsamlingssal er i bagenden udsmykket med de to store, velkendte Olaf Rude malerier af Skejten. Begge malerier er udtryk for dansk impressionisme og lollandsk natur. Navnet Skejten er et udtryk for usikker, slingrende bevægelse af benene (fødderne) og hentyder i denne sammenhæng til at stedet i middelalderen er blevet brugt til hestekampe. Området har været frivillig fredet siden 1917.


Skejten is located on southeast Lolland between the villages Nagelsti and Kettinge in connection with the manor Fuglsang. It is a nature reserve of national importance. Artists have lived on the site for more than 100 years and the Folketing’s large assembly hall is decorated in the rear with the two large, well-known Olaf Rude paintings by Skejten. Both paintings are expressions of Danish impressionism and Lollandic nature. The name Skejten is an expression of uncertain, wobbly movement of the legs (feet) and in this context indicates that the site in the Middle Ages has been used for horse fights. The area has been voluntarily protected since 1917.

Skejten liegt im Südosten von Lolland zwischen den Dörfern Nagelsti und Kettinge in Verbindung mit dem Herrenhaus Fuglsang. Es ist ein Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung. Künstler leben seit mehr als 100 Jahren vor Ort und die große Versammlungshalle des Folketing ist im hinteren Bereich mit den beiden großen, bekannten Olaf Rude-Gemälden von Skejten geschmückt. Beide Gemälde drücken den dänischen Impressionismus und die lollandische Natur aus. Der Name Skejten ist Ausdruck einer unsicheren, mäanderförmigen Bewegung der Beine (Füße) und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Ort im Mittelalter für Pferdekämpfe genutzt wurde. Das Gebiet ist seit 1917 freiwillig geschützt.