Frejlev skov

Frejlev skov med bl.a over 100 høje, 13 dysser og 5 jættestuer, heriblandt Kong Grøns høj.

Frejlev Skov er beliggende langs kysten ud mod Bredningen i Guldborgsund.Landskabet er fladt og lavtliggende, og skråner svagt ud mod kysten. Mod nord – nordøst afgrænses skoven af kysten, mens hovedparten af landskabet rundt om Frejlev Skov er åbent landbrugsland. Dog findes et større skovområde (Roden Skov) syd for Frejlev Skov. De to skove er adskilt af et få hundrede meter bredt stykke landbrugsland.

Frejlev forest with over 100 highs, 13 nozzles and 5 giant lodges, including King Green’s high.

Frejlev Forest is located along the coast towards Bredningen in Guldborgsund. The landscape is flat and low lying, and slopes slightly towards the coast. To the north – northeast the forest is bounded by the coast, while most of the landscape around Frejlev Forest is open agricultural land. However, there is a larger forest area (Roden Forest) south of Frejlev Forest. The two forests are separated by a few hundred meters wide piece of agricultural land.

Frejlev-Wald mit über 100 Höhen, 13 Düsen und 5 riesigen Lodges, darunter King Green’s High.

Der Frejlev-Wald liegt an der Küste in Richtung Bredningen in Guldborgsund, ist flach und niedrig und fällt leicht in Richtung Küste ab. Im Nord-Nordosten ist der Wald von der Küste begrenzt, während der größte Teil der Landschaft um den Frejlev-Wald offenes Ackerland ist. Es gibt jedoch ein größeres Waldgebiet (Rodenwald) südlich des Frejlevwaldes. Die beiden Wälder sind durch ein paar hundert Meter breites Stück Ackerland getrennt.