Fuglsang Park

Fuglsang Park er på 15 ha med pavillon og mange sjældne træer og buske. 

I parken kan man se voldgraven med en bestand af udsatte guldfisk og sølvkarusser samt store mængder af frøer og snoge.

Haven blev anlagt i engelsk stil fra 1765 til 1784 og de store linjer fra den tid er bevaret i stendiger, alléer samt enkelte træer. Desuden kan man se flere skovsøer, der fremstår som et smukt åbent vandspejl. 

En sti fører til Skejten, som er et naturområde ved Guldborgsund med sjælden flora og fauna. Vandretursfolder kan downloades på www.skovforeningen.dk. Tag madkurven med i skovbrynet, hvor der findes to udsigts- og spisepladser med fin udsigt til markerne mod Skejten.

Fuglsang Park ist auf 15 ha mit Pavillon und vielen seltenen Bäumen und Sträuchern.

Im Park können Sie den Burggraben mit einem Bestand an freiliegenden Goldfisch- und Silberkarussellen sowie einer großen Menge an Fröschen und Schlangen sehen.

Der Garten wurde von 1765 bis 1784 im englischen Stil angelegt und die großen Linien aus dieser Zeit sind in Steinpfaden, Bäumen und einigen Bäumen erhalten geblieben. Darüber hinaus können Sie mehrere Waldseen sehen, die als wunderschöner offener Wasserstand erscheinen.

Ein Weg führt nach Skejten, einem Naturgebiet am Guldborgsund mit seltener Flora und Fauna. Das Wanderheft kann unter www.skovforeningen.dk heruntergeladen werden. Nehmen Sie den Essenskorb mit in den Wald, wo sich zwei Aussichts- und Essbereiche mit schöner Aussicht auf die Felder in Richtung Skejten befinden.

Fuglsang Park is on 15 ha with pavilion and many rare trees and shrubs.

In the park you can see the moat with a stock of exposed goldfish and silver carousels as well as large quantities of frogs and snakes.

The garden was built in English style from 1765 to 1784 and the great lines from that time have been preserved in stone paths, trees and some trees. In addition, you can see several forest lakes that appear as a beautiful open water level.

A path leads to Skejten, which is a nature area at Guldborgsund with rare flora and fauna. Hiking booklet can be downloaded at www.skovforeningen.dk. Take the food basket into the woods edge, where there are two view and dining areas with fine views of the fields towards Skejten.