Kettinge Kirke

 Der har muligvis stået en trækirke på dette sted, men den ældste del af den nuværende kirke er bygget mellem 1200 og 1250 og havde fladt træloft og et halvrundt apsis mod øst. I begyndelsen af 1300-tallet blev kirken udvidet til dobbelt størrelse og forsynet med et tårn, så den nu fremtræder som en af landsdelens største kirker. Samtidig blev det flade loft erstattet af 6 spidsbuede gotiske hvælvinger. Alle hvælvingerne er rigt dekoreret med kalkmalerier.

There may have been a wooden church in this place, but the oldest part of the present church was built between 1200 and 1250 and had a flat wooden ceiling and a semi-circular apse to the east. At the beginning of the 14th century, the church was expanded to double size and provided with a tower, so that it now appears as one of the region’s largest churches. At the same time, the flat ceiling was replaced by 6 pointed arched Gothic vaults. All the vaults are richly decorated with frescoes.


Möglicherweise befand sich an dieser Stelle eine Holzkirche, aber der älteste Teil der heutigen Kirche wurde zwischen 1200 und 1250 erbaut und hatte eine flache Holzdecke und eine halbkreisförmige Apsis im Osten. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde die Kirche verdoppelt und mit einem Turm versehen, so dass sie heute als eine der größten Kirchen der Region gilt. Gleichzeitig wurde die flache Decke durch 6 Spitzbogengewölbe ersetzt. Alle Gewölbe sind reich mit Fresken verziert.