Det er ny forsyning af brænde

Nu har vi fået fyldt lager op med brænde. Der er mulighed for at tilkøb brænde til bål.

Now we have stocked up with firewood. It is possible to purchase firewood for bonfires.

Jetzt haben wir uns mit Brennholz eingedeckt. Es ist möglich, Brennholz für Lagerfeuer zu kaufen.

Med venlig hilsen/

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüßen/With best regards

Peter