Ændret priser

Jeg har ændret betaling for overnatning I Tipi.

Der er to Tipier med bænke i. Ønsker man at sove på bænk kan man vælge en tipi til 4 personer eller en med mulighed for op til 6 personer.

I den lille tipi kan man sove mindst 6 voksne, der ligger man på jorden.

Godt Nytår

Velkommen til 2021, hvor vi stille og rolig stadig er i gang.

Pladsen er stadig åben.

På nuværende tidspunkt, holder vi Corona restriktionerne. Vi håber der snart bliver åbent op for at vi kan være flere samlet.

Så snart det er muligt, har vi planer om at holde forskellige arrangementer. Bl.a. fællesspisning, f.eks. med en helstegt gris, eller Dåkalv. I september mulighed for besøg at vikinger med værksteder mv.

Men vi må se hvad året byder.

Vi ser frem til jeres besøg.

mvh

Søren og Peter

Det er ny forsyning af brænde

Nu har vi fået fyldt lager op med brænde. Der er mulighed for at tilkøb brænde til bål.

Now we have stocked up with firewood. It is possible to purchase firewood for bonfires.

Jetzt haben wir uns mit Brennholz eingedeckt. Es ist möglich, Brennholz für Lagerfeuer zu kaufen.

Med venlig hilsen/

Med venlig hilsen/Mit freundlichen Grüßen/With best regards

Peter

Welcome to nature camps

We have set up an overnight camp site, with shelters and a tipi. It is possible to cook over bonfires. There is access to drinking water and toilet facilities.

Willkommen in Naturcamps

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Nacht in der Natur zu verbringen. Wir haben Shelters und Tipi. Lagerfeuer, Wasser und Toilette. Gelegenheit, sich aus nächster Nähe zu verirren.